Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter på

Jönssons Sydgräv i Trelleborg AB                                                           
VAG Vatten och avloppsgruppen AB
Månsson Entreprenad AB
Bröderna Jönsson Lyft & Transport AB
 
För  oss är personlig integritet viktigt.
Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.
Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.
 
Personuppgiftsansvarig
För de behandlingar som sker inom koncernens verksamhet är nedan angivna personuppgiftsansvariga.
 
Jönssons Sydgräv i Trelleborg AB  556187-6631, Lavettvägen 6, 231 66 Trelleborg
VAG Vatten och Avloppsgruppen AB 556172-1829,  Pumpvägen 13,  243 93 Höör
 Månsson Entreprenad AB 556472-2543, Fogsvansen 6 247 32, Södra Sandby
 Bröderna Jönsson Lyft & Transport AB 556387-3321, Lavettvägen 6, 231 66 Trelleborg

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?
Som anställd i koncernen behandlar i huvudsak ditt namn, personnummer, adress, telefon nr och mailadress, bankkonto för löneutbetalning och kontaktuppgifter du angett som närmast anhörig samt foto för ID06 kort.

Vi har ett avtal med företagshälsovård med regelbundna hälsoundersökningar, journaler för dina hälsoundersökningar är sekretessbelagda och vi som arbetsgivare tar inte del av resultatet.
Dina utbildningar du får genom oss registreras på ditt id06, du behöver själv godkänna att utbildningarna läggs in.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt vårt anställningsavtal med dig och för att uppfylla regler i lag och kollektivavtal.

Som kund hos oss behandlar vi i huvudsak ditt namn, kontaktuppgifter, relevant information för oss för att kunna utföra den tjänsten du köper.
Om vi utför arbete med rotavdrag behöver vi även ditt person nr.
Vi sparar uppgifterna för att kunna lämna offert, utföra arbetet samt under garantitiden.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt vårt avtal med dig och för att uppfylla regler i lag och bokföringslag.

Via Hemsidan kan du som besökare fylla i ett formulär och skicka in till oss.
Vi samlar då in ditt namn, kontaktuppgifter samt ditt meddelande till oss.
 Informationen du ger till oss gallras 1 gång om året från hemsidans register. Innan du kan skicka in en förfrågan till oss behöver du godkänna att vi sparar dina uppgifter för att kunna hantera ditt ärende.
 
 
Personuppgiftsbiträden
I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel olika IT-leverantörer för HR-system, projekt och tidföringssystem, företagshälsovård, eller elektroniska körjournaler. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga
Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål, t.ex. garantitid på utförda arbeten.
Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

Vad är dina rättigheter som registrerad?
Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter.
Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter
vi har registrerade om dig.
Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.
Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta Emelie Nilsson 0709-76 49 41 emelie@jsg.se som är ansvarig för personuppgiftsfrågor.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy.
Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid på
webbplatsen/i personalhandboken.