Om oss

1949 grundade Erik Jönsson Lantbrukstjänst
1965 köptes den första traktorgrävaren
1974 bildades Sydgräv i Trelleborg AB
1994 förvärvades Jönssons Sydgräv i Trelleborg AB
2003 förvärvades  Månssons Entreprenad AB
2009 tog Per Jönsson över företaget i samband med att pappa Sven Erik bestämde sig för att gå i pension
2012 Förvärvades VA Gruppen i Höör AB
2019 startade vi upp kabelverksamhet
2019 invigdes vårt nya huvudkontor i Trelleborg
2019 namnändrade vi gruppen til VA Gruppen 

Vi arbetar inom underhåll, VA-arbeten, vägbyggen, markarbeten och exploateringar mm. Dessa fyra företag har många års erfarenhet inom entreprenadbranschen. Tillsammans är företagen mycket starka aktörer med stor erfarenhet och verksamma över hela Skåne.
Personalen utbildas kontinuerligt för att följa de lagar och förordningar som gäller. 
Koncernen har 97 anställda varav 4 på administration/ekonomi, 7 arbetsledare,    
1 projektör, 3  på kalkyl.
 Koncernen ägs och drivs av Per Jönsson.
 

Miljöpolicy

Bolagen skall aktivt styra sin verksamhets alla led mot en bättre miljö.
 
Vi har som mål att:
 - minska vårt behov av fossila bränseln.
 - minimera vårt bruk av miljöpåverkande produkter genom besparningar och effektiviseringar.
 - minska avfallsmängden genom att bl.a. återanvända schaktmassor och förädla material.
 - vid inköp av aktivt efterfråga miljöanpassade produkter och tjänster.
 - att minimera och samordna transporter.
 
Vårt mål är att ständigt arbeta vidare med miljöfrågorna och inte vara rädda för nya arbetsmetoder och maskiner som påverkar vår miljö positivt.

Årets företag 2007

Jönssons Sydgräv blev årets företag i Trelleborg 2007