Vi investerar i framtiden!

En 36 ton högteknologisk och miljömässig hybridmaskin,       Komatsu HB365LC-3.
Hybriden är byggd för en bränslebesparing på 20%.
Komatsus HB365LC-3 har en EU steg IV-motor och extremt låg ljudnivå. 
Hybridsystemet levererar upp till 53kW extra elektrisk kraft. Den kinetiska energin som alstras när bomsvängen bromsas, omvandlas till elektricitet, som sänds via en inverterare och lagras av en kondensator. Vid acceleration frigörs den lagrade energin. Den reservkraft som lagras genererar extra hästkrafter som används till svängkraft eller för att maximera maskinens prestanda genom att motorn får mer kraft.